skip to content

Missie

 
Een effectief Lokaal Sociaal Beleid vereist samenwerking tussen de lokale besturen onderling en de verschillende actoren. Zonder samenwerking kan men geen afstemming realiseren op beleids-, voorzieningen-, en cliënt-burgerniveau.
 
Hiertoe realiseerde het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) een Sociaal Huis. Dit wordt de plek waar burgers terecht kunnen met vragen rond de sociale dienstverlening in onze gemeente, buurt of wijk.
 
Het Sociaal Huis werkt aan de maximale toegankelijkheid van de dienstverlening en dit voor alle inwoners van de stad Ronse. Een extra inspanning wordt geleverd voor de welzijnsbevordering van personen en gezinnen die de aansluiting met de rest van de samenleving hebben verloren of dreigen deze te verliezen.
Dienstverlening wordt in het opzet van het Sociaal Huis Ronse ruim geïnterpreteerd. De begeleiding naar werk (werkwinkel), de inburgering van nieuwkomers, het wegwijs maken in het taalaanbod,... wordt meegenomen in het Sociaal Huis.
 
Het Sociaal Huis Ronse heeft minimaal een dubbele functie:
 
  • De loketfunctie: één loket dat minimaal op een geïntegreerde wijze toegang tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur verschaft. Eén operationeel aanspreekpunt.
  • De doorverwijsfunctie: een informatieknooppunt waar de burger terecht kan met al zijn vragen rond welzijn en waar gericht wordt doorverwezen. Hiervoor zal het lokaal bestuur een ruime samenwerking tot stand brengen met de lokale actoren.