skip to content

   1-loket

 

Ben je op zoek naar één of andere vorm van sociale dienstverlening of heb je een vraag om 
hulp - informatie - bemiddeling, dan kun je hiervoor terecht bij het 1-loket.


De maatschappelijk werk(st)ers helpen je ofwel onmiddellijk verder ofwel verwijzen
ze je door naar de voor jou meest geschikte dienstverlening.

U kan er eveneens terecht voor :

  • de behandeling van aanvragen om tegemoetkoming mindervaliden en de bijhorende sociale voordelen
  • het verlenen van een kansenpas en/of voedselpakket
  • éénmalige schulbemiddeling
  • aanvragen studietoelagen
  • invullen en/of vertalen van documenten
  • algemene informatie en advies
  • aanvragen sociaal pedagogische toelage voor mindervalide kinderen
  • psycho-sociale begeleiding in afwachting van een begeleiding door een meer gespecialiseerde dienst
  • zitdag FOD sociale zekerheid: elke 3de dinsdag van de maand van 11u tot 12u