skip to content

financiële hulp

Vanaf 01/03/2016 werken de maatschappelijk werksters van de Cel Financiële en Materiële Hulpverlening, afwisselend 1 dag op afspraak en dus niet meer op vrije consultatie zoals voorheen. Voor een afspraak neemt u contact op met de desbetreffende maatschappelijk werkster. Op deze wijze wensen wij u het efficiënts tot uw dienst te zijn. 

De hulpverlening richt zich tot mensen met financiële problemen.

U kan er eveneens terecht voor de behandeling van : 
 • aanvragen leefloon
 • financiële ondersteuning
 • voorschotten
 • tussenkomsten rustoorden en onthaaltehuizen
 • hospitalisatiekosten
 • medisch-farmaceutische kosten
 • installatiepremie
 • steun na beslag op inkomen
 • tussenkomst socio-culturele en maatschappelijke participatie
 • 1°-leeftijdsmelk
 • verwarmingstoelage. Alle voorwaarden en bedragen kan u vinden op de website www.verwarmingstoelage.be
 • aanvragen begrafenispremie voor onvermogenden
Om versnippering te voorkomen worden àlle facetten van uw dossier dan ook door deze cel behartigd
Met andere woorden er wordt één dossier gevormd.