skip to content

 huisvesting

U kan er terecht voor:

 • behandeling van complexe hulpvragen rond wonen;
 • bemiddeling bij uithuiszetting:
  • Wanneer iemand via gerechtelijke beslissing uit huis wordt gezet, nodigt de maatschappelijk werker betrokkene uit per brief en tracht samen met betrokkene naar een oplossing te zoeken. Dit kan zijn door te bemiddelen met de eigenaar in verband met huurachterstal en/of huurschade. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt er naar andere huisvesting gezocht of een dossier aanvraag sociale huisvesting aangemaakt;
 • plaatsbeschrijvingen in het kader van huurwaarborg, worden zeer nauwkeurig opgemaakt en aangevuld met foto's en vervolgens voor advies voorgelegd aan de huisvestingsambtenaar van de stad;
 • noodopvang - crisisopvang - doorgangswoning ifv het Crisisopvangnetwerk Ronse:
  • Het Sociaal Huis Ronse beschikt over een crisisopvang waar personen, waarvoor OCMW Ronse bevoegd is, die over geen onderdak beschikken en die in een noodsituatie verkeren, tijdelijk terecht kunnen, in afwachting van doorverwijzing naar een onthaaltehuis. In geval van dringende noodsituaties (bij brand, wateroverlast, uitzetting uit woning,...) kan men tijdens de kantooruren terecht bij de Cel Huisvesting van het Sociaal Huis Ronse. Buiten de kantooruren kan enkel contact opgenomen worden met de lokale politie via het telefoonnummer 055 33 78 30;
  • CAW Oost-Vlaanderen, meer bepaald het Residentieel Centrum Ronse (RCR), met locatie in de Ninovestraat 67 en Broeke 82 hebben de handen in elkaar geslagen om op het grondgebied van Ronse een Crisisopvangnetwerk uit te bouwen, waarbij voor elke individuele aanvraag op een vast teamoverleg kan beslist worden tot de meest gepaste opvangstructuur.
 • inschrijvingen voor een woongelegenheid van het sociaal verhuurkantoor SVK;
 • opvolging overleg op cliëntniveau (sociale huisvestingsmaatschappij, milieucel,...);
 • ook de woonwinkel is toegankelijk voor het publiek, dit op alle werkdagen, telkens in de voormiddag van 8.30u tot 11.30u.