skip to content

lokaal opvang inititiatief

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) is een onderdeel van de "Cel Wonen".

Het OCMW Ronse organiseert sinds mei 2003 de opvang voor asielzoekers in een Lokaal Opvanginitiatief. 

De federale regering komt financieel tegemoet in de kosten van de opvang.