skip to content
 
 
Vanaf 14/03/2016 zal u de Pensioendienst kunnen bereiken op afspraak. Gelieve contact op te nemen met één van onderstaande personen om een afspraak te bekomen. Wij wensen op deze wijze u het efficiënts tot uw dienst te zijn. 
 
Er bestaan verscheidene pensioenpijlers. Bij de pensioendienst kan je terecht voor informatie en advies in verband met het wettelijk pensioen. Wij zorgen voor de aanvragen en opvolging van dossiers voor werknemerspensioenen, pensioenen voor zelfstandige, inkomensgarantie voor ouderen en pensioenen voor een tewerkstelling in het buitenland
 
Iedere inwoner wordt schriftelijk uitgenodigd om tijdig zijn pensioenaanvraag in te dienen.
 
Wie gewerkt heeft in de openbare sector kan best eveneens informeren bij de personeelsdienst van de werkgever.
 
Welke soorten pensioenen bestaan er ? 
 • rustpensioenen;
 • overlevingspensioen;
 • pensioen als feitelijk gescheidene;
 • pensioen als wettelijk gescheidene;
 • inkomensgarantie voor ouderen;
 • buitenlandse pensioenen.
Wat brengt je best mee? 
 • identiteitskaart + pincode;
 • periode tewerkstellingen;
 • militair zakboekje.
Je kan vanaf de leeftijd van 55 jaar bij de dienst pensioenen een aanvraagformulier afhalen om vooraf te laten berekenen hoeveel pensioen je zal ontvangen bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
 
Voor meer informatie kan je ook terecht bij: 
 • www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx;
 • www.socialsecurity.fgov.be;
 • Rijksdienst voor Werknemerspensioenen te Gent : 09/248 38 11;
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen te Gent : 09/379 49 72;
 • Rijksdienst voor Pensioenen te Brussel :
  • Betaaldiensten : 02/529 30 02 (Nederlandstalige dossiers) en 02/529 30 01 (Franstalige dossiers);
  • Toekenningsdiensten : 02/529 21 11;
  • Gratis nummer R.V.P., het R.S.V.Z. en de P.D.O.S.: 1765 (Nederlandstalig);
  • Zitdagen van de pensioendiensten in het Sociaal Huis.
 
Naast de pensioendienst op het Sociaal Huis (elke dag open van 8u30 tot 11u30) is er maandelijks nog een zitdag van de inspecteurs van de pensioendiensten RVP, RSVZ / INASTI. Deze laatste is ook toegankelijk voor niet-inwoners van Ronse.
 
Werknemerspensioenen + IGO (R.V.P.):
 
Iedere tweede dinsdag van de maand van 9 uur tot 11 uur in het Sociaal Huis.
 
Pensioenen zelfstandigen Nederlandstalige dossiers (RSVZ) en Franstalige dossiers (INASTI):
 
Iedere tweede dinsdag van de maand tussen 9 uur en 11 uur in het Sociaal Huis.