skip to content

  

SOCIALE KAART

i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen

 

 

Ben je op zoek naar specifieke diensten rond welzijn en gezondheid in stad Ronse en omgeving ?

Interprovinciale sociale kaart: www.desocialekaart.be

(alle hyperlinks openen in een nieuw venster)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alle organisaties, diensten en voorzieningen m.b.t. welzijn en gezondheid, gevestigd in Ronse:

  • alle sociale diensten gelegen op het grondgebied van Ronse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCMW-diensten

  • alle diensten van het OCMW Ronse

 

Stadsdiensten

  • alle welzijnsdiensten van het stadsbestuur van Ronse

algemeen welzijnswerk

  • centra algemeen welzijnswerk (CAW) 
  • 
diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW)

gezondheid:

  • kantoren van de ziekenfondsen
  • dichtstbijzijnde ziekenhuizen
  • dichtstbijzijnde psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
  • dichtstbijzijnde centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
  • lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)
  

thuiszorg

  • thuiszorgwinkels
  • regionale dienstencentra (centra voor thuiszorg)
  • thuisverpleging
  • diensten voor gezinszorg
  • oppasdiensten
  • vervoerdiensten
  • psychiatrische thuiszorg
  • palliatieve thuiszorg
  • mantelzorg/ziekenzorg
  • Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)

werkloosheid, tewerkstelling en opleiding

  • vakbonden
  • werkwinkel
  • plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)
  • opleiding voor volwassenen (in de ruimere regio)

huisvesting

  • sociale huisvestingsmaatschappijen

justitiële diensten

  • lokale politie
  • federale politie
  • justitiehuis
  • rechtbanken

onderwijs

  • scholen in Ronse  
  • 
centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

kinderen en jongeren:

  • kinderopvang (niet particulier)
  • opvang voor kinderen met een handicap en zieke kinderen
  • consultatiebureaus Kind en Gezin
  • regiohuis Kind en Gezin
  • centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
  • Netwerk Crisisjeugdhulpverlening (Integrale Jeugdhulp) (enkel voor professionele hulpverleners !)

personen met een handicap

  • info en advies (HINT)
  • revalidatiecentra (in de ruimere regio)
  • thuisbegeleiding (Oost-Vlaanderen)
  • buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (in de ruimere regio)
  • buitengewoon secundair onderwijs (in de ruimere regio)
  • orthopedagogische internaten en semi-internaten (in de ruimere regio)
  • dagcentra en werkgelegenheid voor personen met een handicap (in de ruimere regio)
  • wonen voor personen met een handicap (in de ruimere regio)
  • sport, vrije tijd en vorming

ouderen

  • woon- en zorgcentra
  • woon- en zorgcentra (in de ruimere regio)
  • assistentiewoningen (serviceflats)
  • assistentiewoningen (serviceflats) (in de ruimere regio)
  • centra voor kortverblijf (in de ruimere regio)

etnisch-culturele minderheden:

  • integratiecentrum
  • onthaalbureau voor anderstalige nieuwkomers
  • rechtshulp voor etnisch-culturele minderheden
  • Huis van het Nederlands (info & advies  taallessen)
  • vertaal- en tolkdienst
  • Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen

armoede en kansarmoede

  • verenigingen waar armen het woord nemen

zelfhulporganisaties:

  • Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo)
  • Trefpunt Zelfhulp (nationaal)
  • zelfhulp ivm fysische ziekte
  • zelfhulp ivm operatieve ingrepen
  • zelfhulp ivm psychosociale problemen
  • zelfhulp ivm verwerking na verlies
  • zelfhulp ivm verslavingsproblemen
  • zelfhulp ivm alleenstaanden en echtscheiding
  • zelfhulp ivm relaties en seksualiteit
  • zelfhulp ivm personen met een handicap
  • zelfzorg ivm etnisch-culturele minderheden

telefonische hulpverlening:

  • teleonthaal
  • centrum ter preventie van zelfmoord
  • Child Focus
  • Kankerlijn
  • antigifcentrum
  • de druglijn
  • gokinfolijn
  • Awel (= de vroegere kinder- en jongerentelefoon)
  • kinderrechtencommissariaat
  • teleblok
  • de opvoedingstelefoon
  • jo-lijn (info bijzondere jeugdbijstand)
  • holebi-foon

vrijwilligerswerk:

  • vrijwilligerswerk
  • vacatures voor vrijwilligerswerk in Ronse (en omgeving)

socio-cultureel werk en vorming:

  • Socius: databank over socio-culturele verenigingen
  • www.wordwatjewil.be: databank over cursussen en opleidingen

varia:

  • www.rechtenverkenner.be: op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen heb je recht ?
  • www.premiezoeker.be: op welke premies heb je recht bij bouwen of verbouwen ?
  • www.vlaamseinfolijn.be: informatiepunt van de Vlaamse overheid.