skip to content

Met welke vragen kan je er terecht ?

 
Voor het stadsbestuur en het OCMW is welzijn heel belangrijk.
 
Om die reden kiezen we voor een steeds betere en efficiëntere hulpverlening, zo dicht mogelijk bij de burger.
 
Het Sociaal Huis Ronse wil hieraan tegemoetkomen : 
 • één aanspreekpunt waar je met al je vragen inzake welzijn terecht kan.
 • één aanspreekpunt waar samen met jou naar de beste oplossing wordt gezocht.
 • één plaats waar je terecht kan voor de sociale dienstverlening van het stadbestuur en het OCMW.
 • in een latere fase : een sociaal huis waar ook andere organisaties hun stek hebben.
Je kan bij onze diensten terecht voor al je vragen om hulp, advies of inlichtingen inzake welzijn. Vervolgens zoeken we samen met jou naar een oplossing of verwijzen we jou door naar een andere dienst die meer bevoegd is.
 
Via de volgende voorbeelden willen we je een idee geven, een zicht geven op onze werking :
 
Administratieve ondersteuning: 
 • je hebt moeite met het invullen van formulieren, studietoelagen, onduidelijkheid in verband met brieven, bijhouden polio, ...
 
Andere vragen om informatie : 
 • je hebt vragen in verband met het zorgaanbod in Ronse, het onderwijs, de kinderopvangmogelijkheden, ....
 
Huisvestingshulp : 
 • het huis waar je woont is te klein en ongezond
 • je bent op zoek naar een betere en betaalbare woning : vragen voor de Woonwinkel, het Sociaal Verhuurkantoor, serviceflats,... crisisvragen, vuile woningen...
 
Materiële hulp: 
 
waar vind ik een kansenpas, een kledijdienst, een klussendienst, hulp bij verhuis, ziekentransport, ...?
 
 
Financiële hulp : 
 • je zit in financiële moeilijkheden (aanvragen leefloon, financiële ondersteuning, huurwaarborgen, verwarmingstoelage, culturele. en maatschappelijke participatie, ...)
 • je hebt nood aan financiële bemiddeling (onduidelijke facturen, eenmalige afbetaling, doorverwijzing naar schuldbemiddeling, budgetbeheer, voorlopige bewindvoerder).
 • je wilt je budget beter leren beheren
 • je hebt deurwaarders die aan de deur komen, je meubels dreigen in beslag genomen te worden
 • je bent in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling
 • je wilt een inkomensvervangende tegemoetkoming/tegemoetkoming hulp aan bejaarden/een integratietegemoetkoming/een pensioen aanvragen. Welke voordelen kan je krijgen
 • ...

Intermenselijke/relationele vragen : 
 • je hebt vragen over de opvoeding van je kinderen
 • oudermishandeling
 • je hebt relatieproblemen, je gaat scheiden, je bent bang en onzeker en weet niet hoe het verder moet
 • je wilt naar een rusthuis maar weet niet hoe het aan te pakken
 • je wilt geholpen worden met je verslavingsprobleem, waar kan je terecht
 • ...

Juridische vragen :
 • je hebt juridische vragen maar een advocaat is voor jou niet direct een oplossing : bemiddeling, doorverwijzing en ondersteuning op vlak van rechtshulp, visa, vreemdelingenrecht...
 • je wilt een pro-deo
 • je kreeg een dagvaarding
 • ....

Pensioen : 
 • je wilt je pensioen aanvragen of informatie over je pensioen aanvraag
 
Sociale voordelen FOD-IGO : 
 • hoe vraag ik het sociaal telefoontarief aan, BTW-vermindering, witte stok voor blinden, parkeerkaart...
 
Sociale zekerheid :  
 • je hebt vragen in verband met kinderbijslag, het Omnio-statuut, mantelzorg, werkloosheid, ...
 
Tewerkstelling en opleiding:  
 • je zoekt werk
 • je wilt een opleiding volgen
 • je bent nieuwkomer en moet een inburgeringcursus volgen
 • je wilt Nederlands leren