skip to content

Zitdagen in het Sociaal Huis  

Naast de verschillende cellen in het Sociaal Huis, worden wij ook bijgestaan door meer gespecialiseerde diensten die een zitdag houden in het Sociaal Huis:

Zitdagen van de pensioendiensten in het Sociaal Huis

 • Naast de pensioendienst op het Sociaal Huis (elke dag open van 8.30 uur tot 11.30 uur) is er maandelijks nog een zitdag van de inspecteurs van de pensioendiensten RVP, RSVZ/INASTI. Deze laatste is ook toegankelijk voor niet-inwoners van Ronse. 
 
Werknemerspensioenen + IGO (R.V.P.) :

Iedere tweede dinsdag van de maand van 9 uur tot 11 uur in het Sociaal Huis .


Pensioenen zelfstandigen Nederlandstalige (RSVZ) en Franstalige dossiers (INASTI) :

Iedere tweede dinsdag van de maand van 9 uur tot 11 uur in het Sociaal Huis.


 
Zitdag "FOD Sociale Zekerheid: Dienst tegemoetkoming personen met een handicap"
 
 • Elke derde dinsdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het Sociaal Huis.
 • Belanghebbenden kunnen op dat moment gratis alle nodige informatie bekomen inzake tegemoetkomingen voor andersvaliden.
 • Meer info www.handicap.fgov.be
 
Zitdag "Huurdersbond Oost-Vlaanderen"
 
Zitdag "Regionele dienst voor Schuldbemiddeling"
 • Indien de maatschappelijk assistente het aangewezen vindt om door te verwijzen naar collectieve schuldenregeling, wordt een afspraak gemaakt met de OCMW-juriste.
 • Tweewekelijks op dinsdag: enkel op afspraak
 
 
Zitdag "Sociale huisvestingsmaatschappij de Nieuwe Haard"
 • Elke 1ste donderdag van de maand op afspraak (055/23.50.16)
 • Overzicht van de dienstverlening:
  • inschrijving nieuwe kandidaten
  • begeleiding wachtende kandidaten - actualisatie
  • huurachterstalbemiddeling
  • jaarlijkse huurprijsherziening
  • leefbaarheidsproblemen
  • meer info
 
Zitdag "Vlaams Woningfonds"
 • Elke woensdag van 9 uur tot 11.30 uur: enkel op afspraak (tel 09/222.03.94)

 

Zitdag "Pallatief Netwerk"
 • Elke eerste dinsdag van de maand van 9u tot 11u
 • Wat mogen jullie verwachten: 
  • we luisteren naar jullie vragen en geven informatie en advies op maat
  • we helpen met invullen van documenten 
  • we leggen uit wat de mensen wel/niet kunnen doen in welke situatie
  • we verwijzen door naar de burgelijke stand voor de documenten die ze kunnen laten registreren 
  • we verwijzen door naar de arts voor meer medische zaken en ook opdat hun arts zou weten waar ze mee bezig zijn
  • ...
 • Netwerk Levenseinde v.z.w., Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde. 
 • www.netwerklevenseinde.be

 

Zitdag "Kind & Gezin":

 • Elke donderdag van 8u30 tot 11u30
 • Mevr. de Vos Ingrid, ervaringsdeskundige in Kind & Gezin wil gezinnen met jonge kinderen steunen en begeleiden in hun gezin én toeleiden naar andere diensten

Zitdag "Centrum Geestelijke Gezondsheidszorg":

 • Verleent professionele hulp voor 60-plussers met psychische problemen
 • Elke eerste dinsdag van de maand, op afspraak
 • De Hoge Winde, Bredestraat 256, 9600 RONSE of aan huis: 078/15.55.70 of hilde.vanmele@zov.be 

Zitdag van Juridische eerstelijnsbijstand

De zitdag van de Juridische eerstelijnsbijstand werd stopgezet, maar mensen kunnen nog steeds terecht bij een pro-deo-advocaat te Ronse of bij de Commissie van Juridische Bijstand (CJB) in Oudenaarde. Elke dinsdag en donderdag tussen 10 uur en 12 uur kan u zich aanmelden in het Jusitiehuis, Lappersfort 1 te Oudenaarde. Tevens kan u hen ook telefonisch bereiken op het nummer 055/31.21.44 of via mail: justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be